שיקום נזקים אקולוגיים

במערכת אקולוגית בריאה מתקיים שיווי משקל הרמוני בין כל מרכיבי המערכת. במקרה של הפרת האיזון יש לפעול באופן מיידי לעצירת והפחתת הנזק הסביבתי, ובהמשך – שיקום הסביבה שנפגעה.

בלפור אנווירומנטל מתמחה במניעת נזקים אקולוגיים, בעצירת התפשטותם, ובשיקום הסביבה שניזוקה. קשת היכולות של החברה מקיפה בין היתר פינוי וטיפול בקרקעות מזוהמות, טיפול ביולוגי, הסרת אסבסט ופינויו, טיפול בשפכים תעשייתיים ובזיהומי דלקים, טיפול בחומרים מסוכנים, פירוק מפעלים, ועוד. החברה מחזיקה בכל ההסמכות, הרישיונות וההיתרים לאיסוף חומרים מסוכנים, נטרולם, הובלתם ומסירתם לחברות שמתמחות בהשמדתם, או הטמנתם. מומחי האזבסט של החברה משתתפים בקביעות בהכשרות ייעודיות על מנת לקבל את הכלים המקצועיים העדכניים ביותר ואת אמצעי הבטיחות הדרושים, לצורך הטיפול באסבסט.

צוות מומחי החברה כולל מהנדסים, טכנאים, כימאים, יועצים ואנשי שטח, שפועלים ללא לאות, במקצועיות בלתי מתפשרת ותוך הקפדה על התקנים הישראליים והבינלאומיים המחמירים ביותר, על מנת לשקם נזקים אקולוגיים, למנוע את הישנותם, ולהחזיר את החיים למסלולם כמה שיותר מהר.