שיקום קרקעות ומי תהום מזוהמים

טיפול ושיקום סביבתיים אינם חייבים לעלות סכומי עתק ואינם חייבים להימשך זמן רב.

בלפור אנווירומנטל היא קבלן סביבתי בעל יכולות ביצוע, עומק טכנולוגי ויכולת ניהול מקיפה של פרוייקטים. החברה נעזרת בשיטות, טכנולוגיות וציוד מתקדמים לטיפול בזיהומי קרקע ומים מכל הסוגים, מיישמת את הטכנולוגיות האופטימליות לכל נושא, יודעת לבצע חיפוי בטכנולוגיות ייחודיות לבריכות מזוהמות, ובונה מתקנים ניידים ונייחים לשיקום וטיפול קרקעות ומי תהום מזוהמים.

החברה מציעה קשת רחבה של יכולות אשר מיושמות בהתאם לאופי הזיהום, היקפו וחומרתו. יש לחברה יכולת לבצע קידוחים ודיגומים, ניתוח חלופות השיקום והדמיות באמצעים טכנולוגים מתקדמים, יכולת לבצע שטיפת קרקע, טיפול ביולוגי, טיפול באמצעים תרמיים לרבות הזרקת קיטור, חיפוי בריכות בוצה, שימוש בגיאוטקסטיל, הגנת החוף וביצוע מעצרות בתווך בין הים לחוף, ופתרונות נוספים ייחודיים בישראל. במידת הצורך – מתבצע ריכוז ואיסוף הקרקע המזוהמת והטמנתה באתרים מורשים על פי אופי הזיהום.

ניתן לבצע טיפול משולב בזיהומי קרקע ומים על מנת למקסם את יעילות הטיפול, לקצר את לוחות הזמנים ולהפחית עלויות ללקוח. קיימת העדפה לטיפול IN SITU ו/או EX SITU, לטיפולי תומכי קיימות בעלי חותם סביבתי נמוך, וכן לשילוב של מספר שיטות וטכנולוגיות על מנת לייעל ולקצר את משך הטיפול. במקרים שאין ברירה אחרת – מתבצע פינוי והטמנה.

תהליך העבודה כולל ניתוח הנתונים על בסיס מקצועי ובניית חלופות טיפול ושיקום, וכן ניתוח טכנו-כלכלי ביחד עם הלקוח לבחירת החלופה המועדפת. לאחר מכן מוגשת תוכנית לאישור הרשויות. לחברה יש יכולת לבצע סקרי קרקע מלאים (באמצעות IED, חברה אחות) על פי הוראות המשרד להג"ס.

הפעילות מתבצעת על פי תוכנית ובהתאם ללוח הזמנים שנקבע, ומנוטרת באופן מלא ושוטף לאורך הטיפול אל מול אבני הדרך, על מנת לייצר שקיפות ללקוח ולרשויות.

שיטות טיפול לדוגמה:
  • בלפור אנווירומנטל היא החברה היחידה בישראל בעלת יכולת לטיפול בשיטה של הזרקת קיטור (Steam Injection for Thermal Remediation ). שיטה זו מתאימה לטיפול בזיהומים קשים, מתאימה ליישום במתקנים פעילים ובעלת חותם סביבתי נמוך. פרוייקטים בהם יושמה השיטה זכו בפרסים על חדשנות סביבתית.
  • שימוש בגיאוטקסטיל ביבשה, בחוף ובים, וכן כיסוי בריכות בוצה וחיזוק אדמות "רכות" בגיאוטקסטיל.
  • שטיפת קרקע מזוהמת על ידי תערובת של מים עם תמיסה מיוחדת המאפשרת להמס את המזהמים לתוך נוזלי השטיפה. שיטה זו מתאימה בעיקר לזיהומים אורגניים שמקורם בדלקים. היתרון המרכזי של שיטה זו הינו המהירות – ניתן לבצע שטיפה בתוך ימים ספורים. יחד עם זאת ברוב המקרים נדרש טיפול משלים באמצעים ביולוגיים להפחתת הזיהום עד לרמות הסף שנקבעו על ידי משרד להגנת הסביבה על פי ייעוד האזור.
  • טיפול ביולוגי להאצת הפירוק הביולוגי של הפחמימנים אל מתחת לסף האבחון. טיפול ביולוגי יכול להתבצע כטיפול משלים לקרקע מזוהמת שעברה שטיפה, ובמקרים מסוימים יכול גם לשמש כטיפול העיקרי. הטיפול הביולוגי מבוצע באמצעות חומרים טבעיים המתכלים באופן טבעי. משך הטיפול נע לרוב בין חודש ועד חודשיים, תלוי בסוג זיהום הקרקע ושיעורו.
  • שיקום קרקעות על ידי פינוי הקרקע המזוהמת: בשיטה זו נחפרת הקרקע המזוהמת ומפונה לאתרי הטמנה ייעודיים. זוהי שיטה שאינה אקולוגית שכן לרוב אינה מטפלת במפגע עצמו, אלא רק מפנה אותו למקום אחר בו פגיעתו תהיה נמוכה יותר. לשיטה זו גם חותם סביבתי גבוה, בשל הזיהום הנגרם בעת העברת הקרקע המזוהמת ולכן היא תהיה האחרונה בסדר העדיפות. לעתים, הגם ששיטה זו לפעמים מהירה משיטות אחרות, המחיר הסביבתי והכלכלי הינם כבדים, ביחוד בישראל אשר לה עתודות קרקע מוגבלות.