סקרי קרקע

רשימת סקרי הקרקע שהחברה מבצעת:

  • סקר קרקע היסטורי: מה היה השימוש בקרקע מראשיתו?
  • סקר קרקע שלב א': חפירות ודיגום קרקע לפי ממצאי הסקר ההיסטורי.
  • סקר קרקע שלב ב': הרחבת הדיגומים בהתאם לממצאים בסקר שלב א'.
  • סקר גזי קרקע: במידה שנמצאו חומרים חשודים כמזהמים בקרקע או במי תהום יבוצע סקר לאיתור גזי קרקע. במידה שהקרקע מיועדת למגורים יבוצע סקר גזי קרקע בכל מקרה.
  • סקר סיכונים: סקר שנועד לקצר את תהליך ביצוע הסקרים על בסיס סקר היסטורי, ושמטרתו חיזוי השפעת מזהמים פוטנציאליים על הסביבה.

 

סקרי הקרקע מבוצעים בשיתוף פעולה בין החברה לבין חברה אחות שלה, חברת IED מקבוצת בלפור. IED בעלת למעלה מ 16 שנות נסיון בביצוע סקרי קרקע מקיפים, איכותיים ומהירים ביותר בכל רמת מורכבות נדרשת, והיא החברה המובילה בישראל בתחום זה. חברת IED משמשת גם כחברה מפקחת בפרוייקטים רבים, לרבות הפרויקט הלאומי, שיקום קרקעות התעשייה הצבאית, וכן נבחרה כחברה מפקחת מטעמם של רשויות המקומיות ומשרד השיכון בפרויקטים של בניית שכונות חדשות. נסיונה של חברת IED כחברה מפקחת משתלב ביכולותיה ובא לידי ביטוי בסקרי הקרקע.